Zarząd

 

Skład Zarządu Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Hajnówce:

  

Prezes            – Anatol OCHRYCIUK 

Wiceprezes     – Halina BUDNA 

Sekretarz        – Antonina SKORUK 

Skarbnik         – Lidia NAZARUK 

Członek          – Krystyna GONCZARUK 

Członek          – Leonard KULWANOWSKI 

Członek          – Irena SIDORUK 

Członek          – Anna TELENTEJUK 

Członek          – Mikołaj WEREMIUK 

Członek          – Zbigniew ANGIELCZYK