Seminarium i Walne zebranie

Seminarium.

       W dniu 23 października 2019 r. o godz. 1400 zapraszamy do Sali Kolumnowej Hajnowskiego Domu Kultury na otwarte seminarium z bryg. mgr inż. Piotrem KOSZCZUKIEM

Temat:

„BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWPOŻAROWE”

       Wstęp wolny.

 

Walne zebranie słuchaczy UTW.

 

Zarząd Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Hajnówce zwołuje:

 

W A L N E   Z E B R A N I E

SPRAWOZDAWCZE

 

w dniu 23 października 2019 r. o godz. 1430  lub 1445*

w Sali Kolumnowej Hajnowskiego Domu Kultury

 

O b e c n o ś ć   o b o w i ą z k o w a.

 

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Członków UTW.

       1) Otwarcie zebrania:

-       wybór protokolanta;

-       wybór przewodniczącego zebrania;

-       wybór komisji mandatowej;

-       wybór komisji skrutacyjnej;

-       wybór komisji uchwał i wniosków;

-       omówienie proponowanych zmian do Statutu UTW;

 

       2) Sprawozdanie z działalności:

-       realizacji zamierzeń za rok 2018;

-       finansowej;

-       Komisji Rewizyjnej.

       3) Przyjęcie uchwał i wniosków.

* - drugi termin rozpoczęcia walnego zebrania sprawozdawczego (podst. praw. Statut, § 24)

Zarząd UTW

Zaproszenie

 

Festiwal Kultury Ukraińskiej

 

Program Podlaskiej Jesieni

Administrator

Spacery tematyczne do końca br.

 

Administrator

BAL SENIORA

 

       W dniu 25.11.2019 r. (poniedziałek) w godz. 1700 – 2200 w ramach spotkań integracyjnych w Sali Kolumnowej, Hajnowskiego Domu Kultury organizujemy

„BAL SENIORA”

       Zapewniamy catering, koszt uczestnictwa – 55 zł od osoby, (60 zł dla osób niezwiązanych z UTW).

       Zapraszamy wszystkich naszych słuchaczy wraz z osobami towarzyszącymi do zapisywania się u kol. Ireny Sidoruk tel. 502 206 193 do dnia 15.11.2019 r.

 

Zarząd UTW

Więcej artykułów…

  1. Piosenka emeryta.