O funkcjach i kompetencjach Rzecznika Praw Obywatelskich

 

       Majowy wykład w UTW był kolejnym poświęconym tematyce  problemom dotyczących spraw i praw kluczowych w obywatelskich kluczowych w społeczeństwach demokratycznych. Określenie Rzecznik Praw Obywatelskich jest w pełni adekwatny do nazwy „stoi na straży wolności i praw człowieka i obywatela” bada prawidłowość działania organów państwowych.

O tych sprawach mówiła wykładowczyni z biura Rzecznika p. Anna Kania skupiła się głównie na kwestiach dotyczących środowiska senioralnego. Wyjaśniła jak kontaktować się z biurem RPO, szerzej omówiła poszczególne obszary działalności. Podkreśliła ochronną rolę wobec obywateli i niezależności od innych organów. Kadencja rzecznika trwa 5 lat. Omówiła też bardziej szczegółowo kto może zgłaszać wnioski do RPO (obywatel polski lub organizacja, cudzoziemiec pod władzą RP).

       W zgłaszanych sprawach sprawdza fakty, wnioskuje ich zbadanie, i w razie potrzeby monitoruje ich realizację, udziela porad jak działać w dalszym postępowaniu w sprawach.

       W ogólniejszych kwestiach może sugerować podjęcie inicjatywy ustawodawczej.

       Do Rzecznika można się zgłaszać za pomocą infolinii. Nie rozpatruje anonimów.  W Biurze Rzecznika pracują konkretne zespoły tematyczne, w tym senioralne i dotyczące UTW.

       Aktualnie rozpatrywane są sprawy chorych na Alzheimera, specyficzne sprawy obywateli  z terenów wiejskich, a także zaginięć osób starszych.

       Do Biura RPO zgłaszać się można od poniedziałku do piątku, tel. 800 676 676.

       Ostatnio często pojawiają się w korespondencji problemy cyfrowego wykluczenia seniorów.

       W części dalszej druga z naszych gości p. Beata Tokarz-Kamińska bardziej szczegółowo omówiła kilka przykładów załatwiania zgłaszanych spraw.

       Pod koniec spotkania z paniami z Biura RPO mogliśmy zadawać pytania na konkretne interesujące nas sprawy. Dostaliśmy także broszurki dotyczące zasad działalności biura RPO.

       Druga część naszego spotkania była prezentacją kilkumiesięcznej działalności koła teatralnego. Zespół w nowym składzie i pod nowym kierownictwem Grażyny Pawluczuk zaprezentował całkiem zgrabne działanie ,,Biura Matrymonialnego”. Było się z czego pośmiać, trochę podumać, a w całości świetnie bawić. Artystom i reżyserce, a także całemu zespołowi pomocniczemu wielkie brawa z nadzieją na więcej takich okazji.

Autor: mgr Antonina SKORUK

Foto-galeria: Irena SIDORUK, Zbigniew ANGIELCZYK

 

       Wykład został sfinansowany ze środków pochodzących z realizowanego zadania publicznego pt. „Propagowanie aktywnego trybu życia seniorów z miasta Hajnówki współfinansowanego z budżetu miasta Hajnówka”.