Dziedzictwo Kulturowe Puszczy Białowieskiej 12.12.2018

 

 

 

 

       Dziedzictwo kulturowe było tematem kolejnego wykładu w Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Temat pozornie znany i zrozumiały powszechnie, ale dopiero omówienie go w sposób pogłębiony oparty o wiedzę antropologiczną odkrywa wiele nowych treści i sugeruje nowe refleksje.

 

       Nasza wykładowczyni pani mgr Ewa Moroz–Keczyńska jest właśnie antropologiem kultury z wykształcenia (zawodowo jest kustoszem Muzeum Przyrodniczo-Leśnego Białowieskiego Parku Narodowego) a miłośniczką regionu Puszczy Białowieskiej popularyzatorką wiedzy na jej temat, społeczniczką.

       Na wstępie uzmysłowiła słuchaczom sens określenia dziedzictwo, a więc to wszystko, co przejmujemy w spadku nie tylko w znaczeniu rodzinnym, ale też przejmujemy od swojej ziemi, miejsca, w którym żyjemy.

       Dziedzictwo tak rozumiane ma wymiar wielostronny najogólniej ma przyrodniczy i kulturowy. Nasz region pod tym kulturowym właśnie względem jest bogaty, bo przez wieki należał do pogranicza, politycznie przynależał do różnych państw, podlegał różnym wpływom językowym, religijnym, kulturowym. Przez wieki zdarzały się okresy lepsze i gorsze, te gorsze to np.-. wieki wojen XVII w. a także dwie wojny XX w., tułaczki (bieżeństwo), wcześniej rozbiory. Pobieżnie tylko wymienione okoliczności sugerują wielość wpływów, które znalazły odzwierciedlenie w kulturowym pejzażu regionu (np. struktura i zabudowa wsi, architektura i zdobnictwo, folklor, język w różnych odmianach, potrawy, obrzędy.

       Także kompleksowe spojrzenie na dziedzictwo nasuwa nieodparte pytanie o wartości takiego dziedzictwa. Dobrze to czy źle, że tak wiele w nas i wokół nas się dzieje, ułatwia to czy utrudnia życie, wzbogaca je czy komplikuje. Odpowiedzi pewnie będą różne. Ważna jednak będzie też odpowiedź na pytanie, czego to od nas wymaga, do czego obliguje: Tolerancji? Szacunku? Budowania więzi? … A może izolacji? pilnowania swego.

       I tak prościutki temat okazuje się niełatwym, zmusza do myślenia o sobie i innych, o teraźniejszości, przyszłości i przeszłości – wspólnej przecież.

       Druga część spotkania przebiegała w zgoła innej atmosferze, bo na scenę wkroczył z przytupem K A B A R E T. Jak się zaraz dowiedzieliśmy o nazwie A G R A F K A, którą to nazwą „ochrzcili” go na życzenie członków powołani rodzice chrzestni. Kabaret składa się z pięciorga członków i pary przyjaciół wspierających go muzyką i śpiewem ludowym.

       Inauguracyjny program zawierał prezentację satyrycznych bajek i innych tekstów o podobnym wyrazie, niektóre własnego autorstwa uczestników. Widownia nagrodziła artystów brawami i życzyła pomyślności w dalszej pracy.

       Dodatkową częścią spotkania było wręczenie przez p. Annę Bowtruczuk w imieniu Hajnowskiej Kuźni Aktywności Lokalnej dyplomów członkom UTW uczestniczącym w programie „Aktywność Społeczna Osób Starszych”.

       Dziękujemy za uznanie.

       Na zakończenie Prezes UTW Anatol Ochryciuk złożył wszystkim życzenia świąteczne i noworoczne.

       Do zobaczenia po zimowych wakacjach.

Autor: mgr Antonina SKORUK

Foto-galeria: Stanisław CHOMICKI, Zbigniew ANGIELCZYK