Realizujemy projekt "CZAS DLA SZTUKI "

 

 

   "CZAS DLA SZTUKI" - interdyscyplinarne warsztaty art edukacji dla młodzieży i seniorów

   Projekt jest nowoczesną, cykliczną edukacją kulturalną kierowaną do młodzieży i seniorów z defaworyzowanych terenów. Realizowany jest w cyklu interaktywnych warsztatów teatralnych łączących różne formy ekspresji artystycznej.

Czytaj więcej: Realizujemy projekt "CZAS DLA SZTUKI "

III Marsz Nordic Walking Studentów UTW 2015.

 

  

   Na zaproszenie Stowarzyszenia „Akademia Złotego Wieku” – Uniwersytet Trzeciego Wieku w Wejherowie oraz Polskiej Federacji Nordic Walking i Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku – współorganizatorów Marszu – nasi słuchacze stawili się w licznej 43 osobowej grupie 09 maja 2015 na leśnym stadionie w Hajnówce, by uczestniczyć w tej ogólnopolskiej imprezie miłośników maszerowania „z kijkami”, (bo tak swojsko nazywamy tę formę aktywności fizycznej).

Czytaj więcej: III Marsz Nordic Walking Studentów UTW 2015.

Warsztaty Liderów Kształcenia Ustawicznego i Integracji Międzypokoleniowej.

 

   Korzystając z zaproszenia UTW w Sejnach, w dniach 24-26 listopada 2014 r., wzięliśmy udział w Warsztatach Seniorów Liderów - Kształcenia Ustawicznego i Integracji Międzypokoleniowej z: UTW Sokółka, Hajnówka, Sejny oraz Filii UTW Sejny z Puńska, połączonego z Warsztatami w zakresie wykorzystania ziół w tworzeniu produktu lokalnego, w agroturystyce i organizacji spotkań integracji międzypokoleniowej na terenie województwa podlaskiego podlegającej refundacji ze środków pochodzących z Pomocy Technicznej PROW na lata 2007-2013.

Czytaj więcej: Warsztaty Liderów Kształcenia Ustawicznego i Integracji Międzypokoleniowej.

Narodowe Święto Niepodległości.

 

   Tegoroczne obchody Narodowego Święta Niepodległości 11 Listopada podobnie jak w latach poprzednich zgromadziły osoby, które pragnęły zamanifestować swój patriotyzm podczas uroczystych nabożeństw w świątyniach prawosławnej i katolickiej.

Czytaj więcej: Narodowe Święto Niepodległości.

Spotkanie przedwyborcze.

 

 

    6 XI ’14 Uniwersytet Trzeciego Wieku zorganizował spotkanie przedwyborcze z kandydatami na radnych wszystkich szczebli – do rad miasta i powiatu oraz do sejmiku wojewódzkiego – a także z kandydatem na burmistrza.

   Zaproszenie skierowano do mieszkańców Hajnówki. Kandydaci mieli zgłosić swój udział drogą e-mailową. Zgłosiło się niestety tylko osiem osób kandydujących.

Czytaj więcej: Spotkanie przedwyborcze.