"Wielokulturowość Podlasia na przykładzie Tatarów i islamu".

      Wykład „Wielokulturowość Podlasia na przykładzie Tatarów i islamu”, wygłosił dr Artur Konopacki.

      Temat wielokulturowość jest w ostatnich czasach często obecny w życiu publicznym szczególnie żywotny w naszym wieloetnicznym i wielokulturowym regionie.

       Wysłuchaliśmy bardzo interesującego wykładu dr Artura Konopackiego poświęconego obecności Tatarów na pogranicznych terenach Podlasia.

      Pojawili się oni jeszcze w XIV w w granicach Wielkiego Księstwa Litewskiego, a później w wieku XVII za sprawą uczestnictwa w oddziałach króla Jana Sobieskiego. To on osadził zasłużonych tatarskich wojowników na ziemiach dzisiejszego podlaskiego pogranicza by uczynić z nich rolników i lojalnych obywateli Rzeczypospolitej.

      Osadnicy asymilują się wraz ze swoją kulturą, obyczajowością i religią.

      I to na religii skupił się wykładowca w dalszej części wykładu, bo ona jest głównym wyznacznikiem tożsamości Tatarów.

      Podkreślił wspólne korzenie islamu jako religii monoteistycznej z judaizmem i chrześcijaństwem. Zwrócił uwagę na potrzebę weryfikacji wielu fałszywych i krzywdzących islam mitów.

      Po wykładzie rozwinęła się żywa dyskusja wokół tematu.

      To było bardzo pożyteczne i ciekawe spotkanie.

 

      Doktor Artur Konopacki – historyk, pracownik naukowy Uniwersytetu w Białymstoku Wydziału Pedagogiki i Psychologii, Zakład Historii Wychowania. Popularyzator historii i tradycji Tatarów, sekretarz generalny Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów. Aktywny działacz społeczności tatarskiej i muzułmańskiej w Polsce. Autor książki „Życie religijne Tatarów na ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI-XIX wieku”.

 

      W drugiej części spotkania zebrani obejrzeli wcześniej prezentowany program poświęcony poezji Wisławy Szymborskiej przygotowany przez członków naszego uniwersytetu.

 

Autor: mgr Antonina SKORUK

 

 

Foto: Irena Sidoruk, Zbigniew Angielczyk