Komisje

  

Komisja rewizyjna:

Przewodnicząca           – Danuta KALINOWSKA
Wiceprzewodnicząca   – Maria FILINOWICZ
Sekretarz                     – Mikołaj WEREMIUK