Rozpoczęliśmy nową kadencję Zarządu Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku.

 

 

 

       Pandemia korona wirusa i rygory z tą sytuacją związane także w naszym Uniwersytecie zakłóciła zaplanowany porządek. Nie tylko nie odbyły się (lub zostały przesunięte) wycieczki, lecz także trzeba było znacznie opóźnić zebranie sprawozdawczo-wyborcze planowane na początek czerwca. Ostatecznie odbyło się ono 8 lipca w Hajnowskim Domu Kultury (naturalnie z uwzględnieniem obowiązującego rygoru sanitarnego).

       Mimo komunikatów umieszczonych na stronie internetowej UTW, Facebooku i dodatkowo esemesowego powiadomienia wszystkich słuchaczy uczestniczyła w nim niespełna połowa członków – 80. osób. Zgodnie z regulaminowym wymogiem zebranie odbyło się w drugim terminie.

       Zebranie poprzedziło spotkanie Zarządu przygotowujące porządek. Zaakceptowany został zaproponowany prowadzący wybory Zbigniew Angielczyk, a protokołowała przebieg Eugenia Malinowska. Same wybory poprzedziła część sprawozdawcza. Sprawy merytoryczne omówił prezes Anatol Ochryciuk, finansowe prowadząca księgowość Krystyna Gonczaruk. Część sprawozdawczą zamknęło sprawozdanie komisji rewizyjnej przedstawione przez jej przewodniczącą Marię Owerczuk, która zaproponowała udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi, który zaakceptowali zebrani.

       W części wyborczej w pracy uczestniczyły komisje zgodne z przegłosowanym regulaminem walnego zebrania członków UTW. Zebrani też zdecydowali by wybory miały charakter jawny.

       Po przedstawieniu kandydatów do nowego zarządu i komisji rewizyjnej, przez ustępujący zarząd i dopisaniu do listy kandydatów jednej kandydatury z sali odbyły się wybory – głosowano indywidualnie, w kolejności alfabetycznej, na każdego kandydata. Po przeliczeniu głosów ogłoszono nowy skład zarządu – 10. osób (z czego 4. osoby nowe). W następnej kolejności wybrano trzyosobową Komisję Rewizyjną.

       Zgodnie z regulaminem prezesa wybiera nowy Zarząd ze swego składu jeszcze w trakcie zebrania wyborczego.

       A oto nowe władze Uniwersytetu, Zarząd:

Prezes                 – Ochryciuk Anatol

Wiceprezes         – Budna Halina

Sekretarz             – Skoruk Antonina

Skarbnik             – Fiedoruk Antonina

Członek               – Ustyniuk Helena

Członek               – Angielczyk Zbigniew

Członek               – Sidoruk Irena

Członek               – Skalska Anna

Członek               – Telentejuk Anna

Członek              – Wołkowycki Eugeniusz

       i Komisja Rewizyjna.

Przewodniczący/a          – Kalinowska Danuta

Wiceprzewodniczący/a  – Filinowicz Maria

Sekretarz                        – Weremiuk Mikołaj

       Komisja wniosków i uchwał niestety nie miała co robić, wniosków z sali nie było.

       Gratulacjami dla nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej zakończono zebranie.

Autor: mgr Antonina SKORUK

Foto-galeria: Irena SIDORUK, Zbigniew ANGIELCZYK

Dla Ciebie Kubusiu

Dla Ciebie Kubusiu

 

       Dziękujemy Kadrze Warsztatów Terapii Zajęciowej w Hajnówce za nominowanie nas do akcji #GaszynChallenge na rzecz Kubusia chorego na SMA. Dla tak szczytnego celu nie mogliśmy pozostać obojętni. Oczywiście przyjmujemy wyzwanie i dołączamy do drużyny Kubusia.

Czytaj więcej: Dla Ciebie Kubusiu

Ruch to zdrowie, wspólna gimnastyka z WTZ

 

      Zajęcia gimnastyczne prowadzone na sali gimnastycznej w II Liceum Ogólnokształcącym z DNJB przez dwie wspaniałe nasze instruktorki cieszą się wśród ,,studentek” UTW dużą frekwencją.

       Kolejny raz wspólne ćwiczenia słuchaczek i młodzieży z WTZ poprowadziła Renia Łapińska.

Czytaj więcej: Ruch to zdrowie, wspólna gimnastyka z WTZ

Nasz udział w 28 Finale WOŚP

 

 

 

       W dniu 12 stycznia 2020 seniorzy z Hajnowskiego UTW wzorem lat poprzednich, grali w 28 finale WOŚP.

       Dość liczna grupa stawiła się o godzinie 1300 przy hajnowskim basenie, by dumnie, z ogromnymi sercami na piersiach przemaszerować przez miasto w geście wsparcia akcji na rzecz wspólnego dobra organizowanej przez Jurka Owsiaka.

Czytaj więcej: Nasz udział w 28 Finale WOŚP

VIII Integracyjny Rajd Osób Niepełnosprawnych po Puszczy Białowieskiej

 

 

 

       Na zaproszenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w H-ce, siedmiu słuchaczy UTW wzięło udział dn. 05.09.2019 r. w VIII Integracyjnym Rajdzie Osób Niepełnosprawnych po Puszczy Białowieskiej.

Czytaj więcej: VIII Integracyjny Rajd Osób Niepełnosprawnych po Puszczy Białowieskiej