Informacja z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia UTW

 

 

 

       W dniu 14 czerwca 2017r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia UTW. To zebranie było zebraniem o charakterze sprawozdawczo-wyborczym. Upłynęła, bowiem przedłużona o rok, kadencja dotychczasowych władz Stowarzyszenia. 

       Obrady otworzyła po. Prezesa kol. Nina Prystupiuk, która serdecznie witając wszystkich zebranych jednocześnie podziękowała koleżankom i kolegom za pomoc w przygotowaniu Jubileuszu 10 – lecia naszego Uniwersytetu.

       Podkreśliła, że kończąca się kadencja zarządu była czasem aktywnej i systematycznej pracy, zaangażowanej grupy członków naszego Stowarzyszenia oraz udanej współpracy z władzami lokalnymi, zakładami pracy i innymi hajnowskimi instytucjami. To dzięki nim i ich bezinteresownym poświęceniu się pracy społecznej, istnieje nasze Stowarzyszenie.

       Przypomniała też, że niestety ta harmonia została zaburzona bardzo bolesnym wydarzeniem – niespodziewaną śmiercią Mirosławy Pawłowskiej – wieloletniej prezes stowarzyszenia, i poprosiła, aby zebrani minutą ciszy uczcili pamięć zmarłej.

       Kol. Nina Prystupiuk zarządziła i przeprowadziła wybory na przewodniczącego zebrania, któremu przekazała dalsze prowadzenie obrad.

       W Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu udział wzięło 87 słuchaczy UTW, co stanowi 56,5 % stanu osobowego członków UTW (154 os.) z aktualnie opłaconymi składkami.

 

       Wybrano nowe władze Stowarzyszenia.

Skład Zarządu:

Prezes            – Anatol OCHRYCIUK

Wiceprezes     – Halina BUDNA

Sekretarz        – Antonina SKORUK

Skarbnik         – Lidia NAZARUK

Członek          – Krystyna GONCZARUK

Członek          – Leonard KULWANOWSKI

Członek          – Irena SIDORUK

Członek          – Anna TELENTEJUK

Członek          – Mikołaj WEREMIUK

Członek          – Zbigniew ANGIELCZYK

 

Do Komisji Rewizyjnej weszli:

Przewodnicząca          – Maria OWERCZUK

Wiceprzewodnicząca   – Antonina FIEDORUK

Sekretarz                    – Helena USTYNIUK

 

       Wszystkim członkom dotychczasowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej serdecznie dziękujemy za ogrom włożonej pracy i poświęcony swój prywatny czas. Nowym władzom Stowarzyszenia, dziękujemy za podjęcie wyzwania i tym samym zobowiązania się do pracy w pełni opartej na wolontariacie, a kierowanej do jego Członków.

Autor: Zbigniew ANGIELCZYK

Foto-galeria: Stanisław CHOMICKI

Majówka z podopiecznymi Warsztatu Terapii Zajęciowej.

 

       Dzięki inicjatywie szefowej grupy turystyki pieszej Uniwersytetu Trzeciego Wieku Ani Telentejuk i instruktorki gimnastyki Reni Łapińskiej (jednocześnie rehabilitantki z Warsztatu Terapii Zajęciowej w Hajnówce) wybraliśmy się w 25-osobowej grupie na wspólny spacer z kijkami z grupą niepełnosprawnej młodzieży z tego ośrodka oraz ich opiekunkami (13. osób).

Czytaj więcej: Majówka z podopiecznymi Warsztatu Terapii Zajęciowej.

V marsz Nordic Walking studentów UTW 2017

 

 

 

 

       Już piąty raz został zorganizowany marsz Nordic Walking studentów Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

       Organizatorem było Stowarzyszenie „Akademia Złotego Wieku” UTW w Wejherowie a współorganizatorem – Polska Federacja Nordic Walking oraz Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.

Czytaj więcej: V marsz Nordic Walking studentów UTW 2017

Trzeciomajowe Święto.

 

 

 

 

       Jak w każdym roku delegacja Uniwersytetu Trzeciego Wieku uczestniczyła w miejskich uroczystościach poświęconych rocznicy uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja.

Czytaj więcej: Trzeciomajowe Święto.

Ostatnie pożegnanie naszej prezes – Miry Pawłowskiej

 

           6 kwietnia 2017 r. odeszła od nas Mirosława Pawłowska.

Czytaj więcej: Ostatnie pożegnanie naszej prezes – Miry Pawłowskiej