Seminarium w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej.

 

     Na zaproszenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku przedstawiciele zarządu naszego Uniwersytetu Antonina Skoruk i Zbigniew Angielczyk – uczestniczyli w seminarium „Platformy Wymiany Doświadczeń” w Białymstoku związanego z realizacją projektu pod hasłem „Bądź aktywny, bądź najlepszy” (projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego).

       Seminarium było prezentacją materiałów teoretycznych – tu ciekawy temat przedstawili prof. Wojciech Pędich (o roli wolontariatu na rzecz ludzi starszych) i dr Beata Wojszel (o polityce społecznej wobec ludzi starszych w woj. podlaskim).

   Nas najbardziej interesowała wypowiedź znanej nam kol. z Korycina pani Elżbiety Tarachanowicz (poznaliśmy ją w czasie naszych odwiedzin w ich gościnnym ośrodku w 2012r.). Omówiła ona realizowany przez nich projekt „Seniorzy w działaniu”.

     O swojej pracy mówiły też panie z Łap i Wyszkowa. Nasze wystąpienie dotyczyło innej niż omawiana formy pracy na rzecz seniorów. Zaprezentowaliśmy nasze materiały medialne o działaniach UTW w pierwszym pięcioleciu naszego funkcjonowania. Niestety, nie dano nam więcej czasu, by przestawić prezentację z ostatnich dwóch lat.

     Wyjechaliśmy z poczuciem niedosytu. Mimo to orientacja w różnych formach pracy na rzecz seniorów jest pożyteczną i przydatną wiedzą także dla nas.

Autor: mgr Antonina SKORUK

 

Foto: Zbigniew ANGIELCZYK