Bądź w olimpijskiej formie.

  • Drukuj


 

        Ogólnopolski program aktywności fizycznej seniorów.

       Jest to rządowy projekt Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na rzecz aktywizacji społecznej osób starszych na lata 2012 – 2013.

 

     Program ten ma na celu zachęcenie osób starszych do wszelkiego rodzaju aktywności fizycznej i ruchowej, co bezpośrednio przełoży się na jakość ich życia. Chcemy, aby osoby w wieku 60 +, oprócz tradycyjnego angażowania się w życie rodzinne, spełniały swoje marzenia, rozwijały pasje, podróżowały oraz prowadziły aktywny tryb życia.

       14 stycznia 2013 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku odbyła się konferencja poświęcona temu programowi, w której udział wzięła kol. Anna Telentejuk.

Autor: mgr Antonina SKORUK