Konferencja regionalna - "Uniwersytety Trzeciego Wieku regionu Podlaskiego dla siebie i innych" - 17/18.XI.2012r.

         

       Nasz Uniwersytet reprezentowały Lidia Nazaruk i Leontyna Trochimiuk.

       Konferencję zorganizowano w związku z Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej.

        Główny organizator spotkania – Uniwersytet Trzeciego Wieku w Białymstoku zaprosił gości ze wszystkich placówek regionu. Przedstawiono obszernie historię i działalność swojej uczelni (Czesław Kryszkiewicz – honorowy Prezes i Alicja Temler prezes poprzedniej kadencji).

       Konferencja miała służyć nie tylko prezentacji dorobku uniwersytetów, ale też kierunków działania, które warto rozwijać. Służyły temu wykłady („Pakt na rzecz seniorów” oraz UTW AGH w Warszawie) i dyskusje. Swoją ofertę współpracy przedstawiło też Towarzystwo Inicjatyw Twórczych – od kilku lat wspomagające fachową pomocą uniwersytety. Uczestnicy mogli też wziąć udział w warsztatach integracyjnych, nauczyć się zasad i metod opracowywania wniosków o dofinansowanie projektów z funduszy miejskich i środków zagranicznych.

       Miłym i pożytecznym akcentem była też wycieczka po stolicy regionu (z bardzo dobrym przewodnikiem) i wysłuchanie występu chóru UTW w Białymstoku.

       Jak zwykle przy takich spotkaniach nie do przecenienia są kontakty towarzyskie, rozmowy między przedstawicielami różnych środowisk – wymiana poglądów, doświadczeń, porad, a także możliwości poznania różnych znaczących osób (np. prorektor UwB prof. Halickiego i jego żony – ludzi bardzo życzliwych uniwersytetom i chętnie udzielający im merytorycznego wsparcia w organizacji wykładów).

       Nasze reprezentantki bardzo wysoko oceniły konferencję, wiele się nauczyły i poznały ciekawych ludzi, z którymi kontakty mogą być pożyteczne i przydatne.

 

Autor: mgr Antonina SKORUK