Wznawiamy dyżury w biurze

       Od 04 lutego 2021r. wznawiamy dyżury czwartkowe w Biurze UTW w godz. 1100 ÷ 1300.

       Wznowimy działalność Uniwersytetu niezwłocznie po ustąpieniu zagrożenia epidemicznego.

       Składki członkowskie 30 zł. za semestr lub 60 zł za cały rok akademicki można wpłacać na konto UTW Hajnówka nr 24 1600 1462 1869 9415 8000 0001 lub w czasie czwartkowych dyżurów w biurze UTW.

Pozdrawiamy

Zarząd UTW