Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020

 

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Hajnówce

Z A P R A S Z A

w dniu 16 października 2019 r. o godz. 1400

na inaugurację Roku Akademickiego 2019/2020

do Sali kolumnowej Hajnowskiego Domu Kultury.

       Wykład inauguracyjny poprowadzi prof. dr hab. Rafał ZAPŁATA

       Temat wykładu:

„Przeszłość Puszczy Białowieskiej w świetle najnowszych badań”

       Oprawę artystyczną zapewni młodzież z zespołów Hajnowskiego Domu Kultury.

       Wykład realizowany jest w ramach konkursu ofert Urzędu Miasta w Hajnówce.

       Wstęp wolny.

 

Zarząd UTW