BAL SENIORA

 

       W dniu 25.11.2019 r. (poniedziałek) w godz. 1700 – 2200 w ramach spotkań integracyjnych w Sali Kolumnowej, Hajnowskiego Domu Kultury organizujemy

„BAL SENIORA”

       Zapewniamy catering, koszt uczestnictwa – 55 zł od osoby, (60 zł dla osób niezwiązanych z UTW).

       Zapraszamy wszystkich naszych słuchaczy wraz z osobami towarzyszącymi do zapisywania się u kol. Ireny Sidoruk tel. 502 206 193 do dnia 15.11.2019 r.

 

Zarząd UTW